#11 - maxBy
🏋️

#11 - maxBy

Tags
devChallenge 22
Published
December 15, 2022
Author
Jarosław Michalik
 
Dzisiaj bez analogii do Monty Pytona 🙂
 
Zadanko sprawdzające Twoją uważność i znajomość biblioteki standardowej.
 
Dany jest kodzik:
 
val a = listOf( "c" to 1, "b" to 2, "a" to 3 ) val max = a.toMap().maxByOrNull { it.key } print(max!!.value)
 
Pytanie brzmi… Co zostanie wyprintowane w linii z max!!.value? A może zostanie rzucony null pointer?
Wybierz odpowiednią odpowiedź.