#13 - groupBy?
🏋️

#13 - groupBy?

Tags
devChallenge 22
Published
December 19, 2022
Author
Jarosław Michalik
Twoim zadaniem jest zgrupowanie tasków na liście TODO.
 
Jak ma działać funkcja solve?
  • z podanej listy tasków ma zwrócić mapę <Status, List<String>>, gdzie Status to odpowiedni status z enuma, a “String” to po prostu description taska.
  • funkcja ma pominąć taski o statusie COMPLETED
 
Wyobraź sobie, że to jest przygotowanie pod UI ;)
 
val data = listOf( Task(Status.TODO, "Review task #123"), Task(Status.IN_PROGRESS, "Release candidate 3.11.2"), Task(Status.TODO, "Review task #876"), Task(Status.TODO, "Migrate to Kotlin 1.7.2"), Task(Status.COMPLETED, "Review task #987"), Task(Status.IN_PROGRESS, "Change text on checkout button"), Task(Status.COMPLETED, "Demo for stakeholders"), Task(Status.IN_PROGRESS, "Update translations"), Task(Status.COMPLETED, "Release 3.10.0"), Task(Status.COMPLETED, "Review task #987"),
Także, musisz pogrupować taski oraz odfiltrować te o statusie COMPLETED. W mapie <Status, List<String>> nie powinien się nawet znaleźć klucz “Status.COMPLETED”
Jak już zaimplementujesz funkcję, to po jej odpaleniu w Kotlni Playground pojawi się kod który wpiszesz w formularzu na dole.