#14 – const val
🏋️

#14 – const val

Tags
devChallenge 22
Published
December 20, 2022
Author
Jarosław Michalik
W Kotlinie jest sporo sposobów na zdefiniowanie zmiennych. Są różne rodzaje modyfikatorów – (brak modyfikatora), var, val, a także const val.
 
Twoim dzisiejszym zadaniem jest… opisanie czym się różni val od const val. Napisz własnymi słowami ;)