#2 - wyrzuć duplikaty!
🏋️

#2 - wyrzuć duplikaty!

Tags
devChallenge 22
Published
December 2, 2022
Author
Jarosław Michalik
Drugi dzień naszego wyzwania… Tym zmierzysz się z kolekcjami. A konkretnie z listą, do której wkradły się duplikaty. Nie lubimy duplikatów. Pozbądźmy się ich!
 
  1. Uzupełnij kodzik.
  1. Możesz przekopiować kod do IntelliJ/Android Studio, ale nie powinno to być potrzebne.
  1. Kliknij „run” - zielony trójkąt.
  1. W logach zobaczysz „try again” jeśli rozwiązanie będzie błędne, lub „success” i pięcioznakowy kod.
  1. Podaj ten kod w formularzu poniżej i kliknij „wyślij”
 
💡
Podpowiedź: jest pewna kolekcja w Javie i w Kotlinie, w której mogą się znajdować tylko unikalne elementy ;)
 
 

Rozwiązanie z #1

// funkcja powinna zwrócić teskt z inputem wplecionym w stringa, na przykład: // input: ptaki // output: Kotlin jest świetnym językiem, a tzw. "ptaki" latają kluczem // Zauważ, że słowo "ptaki" jest umieszczone w cudzysłowie // jak obsłużyć takie specjalne znaki? fun createContent(input: String): String { val text = """Kotlin jest świetnym językiem, a tzw. "$input" latają kluczem""" val alternativeText = "Kotlin jest świetnym językiem, a tzw. \"$input\" latają kluczem" return alternativeText }
Zostały tu użyte dwie metody na obsłużenie specjalnych znaków - text - używa sposobu znanego z Javy – z backslashem (\)
Inny sposób (alternativeText), to użycie raw string, który może zawierać znaki specjalne. Tworzymy go za pomocą potrójnego cudzysłowu. """
A umieszczenie zmiennej w stringu? Realizujemy to z użyciem znaku dolara: $input