#5 - data class
🏋️

#5 - data class

Tags
devChallenge 22
Published
December 7, 2022
Author
Jarosław Michalik
Dana jest data class A.
Tworzymy instancję tej klasy, a później wywołujemy funkcję .copy(). Co zostanie wyprintowane?
data class A(val x: Double, val y: Double) fun main(){ val a = A(1.0, 1.1) a.copy(y=1.2) print(a) }

Rozwiązanie wyzwania #4

Video preview