#6 - liczby i listy
🏋️

#6 - liczby i listy

Tags
devChallenge 22
Published
December 8, 2022
Author
Jarosław Michalik
1. Napisz funkcję, która przyjmuje liczbę naturalną i zwraca jej kolejne cyfry w postaci listy (np. dla liczby 1234 zwraca listOf(1, 2, 3, 4).
  1. Uzupełnij kodzik - funkcję solve.
  1. Możesz przekopiować kod do IntelliJ/Android Studio, ale nie powinno to być potrzebne.
  1. Kliknij „run” - zielony trójkąt.
  1. W logach zobaczysz „try again” jeśli rozwiązanie będzie błędne, lub „success” i pięcioznakowy kod.
  1. Podaj ten kod w formularzu poniżej i kliknij „wyślij”
 
input: Long jest liczbą naturalną - czyli nieujemną.
 
 

Rozwiązanie 5

data class A(val x: Double, val y: Double) fun main(){ val a = A(1.0, 1.1) a.copy(y=1.2) print(a) }
Pytanie brzmiało, co zostanie wyprintowane?
Zobaczmy.
Klasa A faktycznie jest data klasą i udostępnia funkcję copy(). copy() tworzy nowy obiekt, nic w samy a sie nie zmienia.
Zatem odpowiedź to A(x=1.0, y=1.1):
fun main(){ val a = A(1.0, 1.1) a.copy(y=1.2) print(a) // A(x=1.0, y=1.1) }
Natomiast gdybyśmy przypisali wynik copy() do pola, to mogło by to wyglądać tak:
fun main(){ val a = A(1.0, 1.1) val b = a.copy(y=1.2) print(b) // A(x=1.0, y=1.2) }