#8 - flowOf()
🏋️

#8 - flowOf()

Tags
devChallenge 22
Published
December 12, 2022
Author
Jarosław Michalik
Twoim dzisiejszym zadaniem jest zaimplementowanie mechanizmu toggle za pomocą Kotlin Flow.
Jak to ma działać?
Za każdym razem, gdy flow source wyemituje “coś” - w tym wypadku Unit – masz wyemitować zanegowaną poprzednią wartość.
 
Dla inputu:
false, flowOf(Unit, Unit)
masz stworzyć flow:
flowOf(false, true, false)
 
podpowiedź
czy znasz operator scan?
 
W tym kodziku jest już zaimportawany cały package flow:
import kotlinx.coroutines.flow.*