#9 - lateinit
🏋️

#9 - lateinit

Tags
devChallenge 22
Published
December 13, 2022
Author
Jarosław Michalik
class Task{ lateinit var a: String? fun doSomething(): String { a = "Szkoła" return "$a Kotlina" } } fun main(){ println(Task().doSomething()) }
Przeanalizuj ten kodzik. Przypatrz mu się dobrze. Co zostanie wyprintowane?